เสนอชื่อคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. ใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยศิลปากร E-mail : xxxx_x@su.ac.th ของตนเท่านั้น จำนวนผู้มีสิทธิ 57 คน ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ


August 23, 2022 0