เสนอชื่อคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

เสนอชื่อคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

August 23, 2022 เสนอชื่อคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี 0

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
เวลา 09.00 – 15.00 น.

ใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยศิลปากร
E-mail : xxxx_x@su.ac.th ของตนเท่านั้น


จำนวนผู้มีสิทธิ

57

คน


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ