ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

July 27, 2022 ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 0

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิเสนอชื่อผ่านระบบ online

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น.

จำนวนผู้มีสิทธิ

2,287

คน


ใช้สิทธิเสนอชื่อฯ

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ถึง วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.

คูหา 1  (จำนวน 15 คน)
คูหา 2 (จำนวน 9 คน)
คูหา 3 (จำนวน 10 คน)
คูหา 4 (จำนวน 14 คน)
คูหา 5 (จำนวน 15 คน)
คูหา 6 (จำนวน 30 คน)
คูหา 7 (จำนวน 19 คน)
คูหา 8 (จำนวน 30 คน)
คูหา 9 (จำนวน 25 คน)
คูหา 10 (จำนวน 8 คน)
คูหา 11 (จำนวน 10 คน)
คูหา 12 (จำนวน 53 คน)
คูหา 13 (จำนวน 5 คน)
คูหา 15 (จำนวน 21 คน)
คูหา 16 (จำนวน 12 คน)
คูหา 17 (จำนวน 56 คน)
คูหา 18 (จำนวน 3 คน)
คูหา 19 (จำนวน 43 คน)
คูหา 19 (จำนวน 6 คน)

จำนวนผู้ขอใช้สิทธิ

384

คน


ประชาสัมพันธ์